April 3, 2018

De vastgoedmanager is dood, lang leve de vastgoedmanager

Sorry dat ik degene ben die het u moet vertellen, maar de vastgoedmanager is dood. Dat wil zeggen het huidige vak vastgoedmanagement met hiermee uw baan zoals u die nu uitvoert, gaat verdwijnen. En wel op korte termijn. Het goede nieuws is echter dat er grote behoefte is aan een nieuwe vorm van vastgoedmanagement.

Gelooft u me niet? Dat is natuurlijk uw goed recht, maar realiseer u dat ook veel makelaars de signalen niet onderkenden bij de opkomst van Funda. En kijk waar het hen heeft gebracht.

De vastgoedmanager fungeert traditioneel als spil tussen vastgoedeigenaren en diens asset managers enerzijds en huurders, aannemers, installateurs, makelaars, taxateurs, banken, verzekeraars, overheid anderzijds. Hierin zit dan ook wat mij betreft het probleem, maar tegelijkertijd ook de reden waarom de ontwikkeling langzamer gaat dan bij de makelaar.

Daar waar de traditionele makelaar de spil was tussen enkel vraag en aanbod, tussen koper en verkoper, is de vastgoedmanager de spil tussen veel meer stakeholders. Hij bedient veel partijen en heeft daarin een unieke positie waaraan veel waarde wordt ontleend.

“Alle informatie moet via ons lopen, onze servicedesk, onze technisch managers, onze huismeesters, onze property managers. Wij willen alles weten." Uit eigen ervaring weet ik dat, in een wereld waarin de informatie-uitwisseling zowel in hoeveelheid als snelheid sterk toeneemt, de kwaliteit ervan hoger en faalkans lager moet, de vastgoedmanager eerder een bottleneck is geworden dan de spil.

Zo ontving ik zelf als technisch property manager voor Commerz Real soms 50 e-mails per dag. De ene mail weliswaar belangrijker dan de andere, maar alle 50 afzenders wilden reactie. Iedere dag weer moest ik prioriteiten stellen en beslissen wie ik teleur ging stellen.

Data wordt gezien als de nieuwe olie met de cloud als het nieuwe olieveld. Deze trend wordt gezien door applicatiebouwers die in hoog tempo applicaties ontwikkelen voor het verwerken van grote hoeveelheden informatie van en bestemd voor veel personen. Alles in de cloud en realtime. En ja, ook binnen het vastgoedmanagement.

Een in 2014 uitgevoerd onderzoek van de Oxford University beschrijft dat meer dan 40 procent van alle banen binnen twintig jaar weggeautomatiseerd zullen zijn. Zoals u ziet staan de “real estate sales agents” en “techical writers” hoog in het lijstje.

Maar niet alleen apps zorgen voor directe en dus kortere lijnen tussen diverse stakeholders. Ook de crisis draagt hier in grote mate blijvend aan bij.

De traditionele waardeketen van commercieel vastgoed bestaat simpel gezegd uit een bank, de portefeuille eigenaar, de assetmanager en de property manager. Deze waardeketen moet significant korter, wil men kosten besparen om zo rendementen enigszins op niveau te kunnen houden. Wanneer ook de bouwkolom hierin betrokken wordt, vergroot deze noodzaak aanzienlijk. De eerste die verdwijnt, is diegene die beperkt waarde toevoegt aan de waardeketen. In mijn optiek is dit de traditionele vastgoedmanager.

Kortom, wordt niet weggeappt en investeer in innovatie. Alleen hiermee blijft u waarde toevoegen aan de keten en borgt u uw bestaansrecht.

En sorry, met innovatie bedoel ik geen horizontale uitbreiding van uw diensten met “Hospitality Management”, zoals onlangs werd gepropageerd door een van ’s lands grotere vastgoedmanagementbureaus. Begrijp me niet verkeerd, dit moet u ook. Dat wil zeggen, dit had u al lang moeten doen.

Nee, de grootste innovatie waarmee u nu moet starten is informatiemanagement. Te beginnen met intelligente cloud portals waarin alle stakeholders gelijktijdig samenwerken door gebruik van actuele en kwalitatief hoogwaardige informatie binnen virtuele gebouwen.

De vastgoedmanager wordt vastgoedinformatiemanager die vanuit deze expertiserol borgt dat continu de juiste informatie beschikbaar is voor de juiste stakeholder. Hij voegt waarde toe door (portefeuille overstijgende) data-analyses uit te voeren en direct te reageren op de resultaten ervan.

Maar wellicht een nog grotere uitdaging wordt het slim kunnen verbinden van en met andere dan vastgoednetwerken en professionals binnen een al maar flexibelere samenleving.

“Lang leve de vastgoedmanager…”

Wil je hierop reageren?

Bent je het eens met dit artikel, of juist helemaal niet? Laat het weten, we gaan namelijk graag het gesprek aan.
Plaats uw reactie