Duurzaam vastgoedbeheer: Uw toekomstbestendige keuze.

Ontdek hoe wij u kunnen begeleiden naar een groenere, rendabele toekomst.

Duurzaamheid specialisaties:

Waarom verduurzamen.

Duurzaamheid heeft zich gepositioneerd als essentieel thema in de vastgoedsector. Het proces van het verduurzamen van bestaande vastgoedobjecten, evenals het verkrijgen van inzicht in de huidige staat van duurzaamheid, is cruciaal. Dit is niet alleen belangrijk om bij te dragen aan een beter milieu, maar ook om te voldoen aan nationale en Europese wet- en regelgeving. Denk daarbij een concrete wetgevingsvereiste zoals de Klimaatwet en de Europese CSRD-richtlijn. Na het Parijs-akkoord, voortkomend uit de Green Deal, kan de vastgoedbelegger er niet meer omheen: duurzaamheid is geen keuze, maar een vereiste. Dit klinkt al snel als een hoofdpijndossier, maar wij ondersteunen u graag in het zien van de mogelijkheden. Daarmee draait u dit hoofdpijndossier om in een kans om een duurzame toekomst voor u en uw organisatie te realiseren.

Bekijk hieronder de verschillende producten of trajecten die we aanbieden. Heeft u toch behoefte aan een meer persoonlijke aanpak? Neem gerust contact op, wij bespreken graag de mogelijkheden.

CSRD.

Ondertussen is iedereen wel een keer geconfronteerd met de alfabetsoep van de Europese wetgeving, met als kopstuk de CSRD. Deze richtlijn, voluit: Corporate Sustainability Reporting Directive, verlangt zoals de naam al doet vernoemen een rapportage omtrent duurzaamheid van bedrijven. De reikwijdte van de CSRD wordt langzaam uitgebreid en zal in boekjaar 2025 al gelden voor de grote ondernemingen. Dit wil niet zeggen dat de rest van het bedrijfsleven buiten schot blijft. De CSRD betrekt in veel aspecten de waardeketen van bedrijven, waardoor ook niet CSRD-plichtige bedrijven te maken kunnen hebben met deze wetgeving. Hoewel de CSRD geen kwalitatieve eisen stelt, wordt wel een enorme transparantie/rapportage verlangt. Hoewel voor sommigen de verplichting nog lang uit blijft, geldt een bekend credo: een goed begin is het halve werk.

ESG.

Als antwoord op de onzekerheid die de CSRD met zich mee brengt, hebben wij een ESG-rapportage ontwikkeld. Het ESG-rapport geeft inzicht in de impact van gebouwen op het milieu en de maatschappij. Daarnaast wordt de onderneming zelf betrokken in het hoofdstuk governance. Om onze ESG-rapportage kracht en fundament te geven, hebben we gekozen om het rapport te 'bouwen' op de basis van de CSRD. Deze basis omvat met name de standaarden die volgen uit de ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Door deze werkwijze geeft ons ESG-rapport een gefundeerde inkijk in de staat van duurzaamheid van een gebouw en kan tegelijk perfect gelden als basis voor CSRD-verplichtingen.

Het ESG-rapport is van waarde voor investeerders, stakeholders en de organisatie zelf, om te weten waar ze staan en wat er verbeterd kan worden op het gebied van duurzaamheid en effectief beleid. Het verduurzamen van vastgoedobjecten is belangrijk om een duurzamere toekomst te realiseren en te voldoen aan wetgeving. Zonder inzicht in de huidige stand van zaken is het vrijwel onmogelijk om een goed plan en scherp beleid te ontwikkelen.

Wij kunnen u helpen bij het verkrijgen van inzicht op uw ESG-prestaties en deze omzetten in concrete maatregelen om de duurzaamheid in uw vastgoedportfolio te verbeteren.

EU-taxonomie.

Naast de rapportage verplichting van de CSRD kan ook de EU-taxonomie aandacht van u eisen. Deze wetgeving is kortgezegd een classificatiesysteem van de Europese Unie dat bepaalt welke activiteiten als duurzaam kunnen worden beschouwd. Wat betreft de vastgoedsector legt het criteria vast voor wat als 'groen' of duurzaam vastgoed wordt beschouwd. Dit omvat aspecten als energie-efficiëntie, het gebruik van duurzame materialen, de impact van het vastgoed op het milieu, zoals de uitstoot van broeikasgassen en het beheer van waterbronnen.

De EU-taxonomie biedt een rode draad om vastgoedobjecten te beoordelen en verbeteren op gebied van duurzaamheid. Waar de CSRD enkel inzicht verlangt, beoordeelt de EU-taxonomie daadwerkelijk vastgoed objecten. Wederom geldt hier dat alles begint bij inzicht. Als specialist kan Ausems Vastgoed u helpen om deze assessment uit te voeren en uw vastgoed te laten voldoen aan de duurzaamheidsnormen.

Erkende Maatregelen.

Naast alle verplichtingen uit Europa kennen wij in Nederland ook de nodige 'duurzaamheidswetgeving'. Als eigenaar van een gebouw bent u in veel gevallen verplicht inzicht te hebben, en u bewust te zijn van de Erkende Maatregelen die op uw gebouw van toepassing zijn. De Erkende Maatregelen lijst bevat alle maatregelen die zich binnen een termijn van 5 jaar kunnen terugverdienen. Kan één van de genoemde maatregelen op uw gebouw toegepast worden met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar? Dan bent u verplicht deze toe te passen. Onze experts voeren deze check uit en rapporteren aan u over de vereiste maatregelen. Ook het rapporteren aan het bevoegde gezag nemen wij graag uit handen.

BREEAM.

Niet alleen wet- en regelgeving kan helpen bij het verduurzamen van uw vastgoedportefeuille, ook verschillende certificeringssystemen zoals BREEAM kunnen daarbij helpen. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een internationaal erkend duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen. Dit raamwerk wordt wereldwijd gebruikt om vastgoed te beoordelen en te helpen met het voldoen aan steeds strengere wetgeving. Ausems Vastgoed heeft meerdere gecertificeerde BREEAM-experts in huis die u kunnen helpen bij het behalen van een BREEAM-certificering. Daarnaast voorzien we ook in transformatietrajecten om een steeds betere BREEAM-certificering te realiseren.

Heeft u al een expert die alle documentatie heeft geregeld en bent u op zoek naar een assessor? Dan helpen wij u graag bij het beoordelen en uitgeven van het certificaat.

Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan.

Het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) combineert het traditionele meerjaren onderhoudsplan met duurzaamheidsdoelstellingen. Door duurzaamheid te integreren in het onderhoudsplan, stelt het DMJOP u in staat om uw gebouw niet alleen te onderhouden, maar ook te verbeteren in overeenstemming met steeds uitgebreidere wet- en regelgeving. We gebruiken de opgedane kennis en inzichten uit een van de eerder genoemde producten graag om een werkbaar en duidelijk plan te ontwikkelen voor het verduurzamen van uw portefeuille. Zo heeft u duidelijkheid over wat u kunt verwachten en vermijdt u ongewenste verrassingen.

Projectmanagement.

Onze dienstverlening beperkt zich niet enkel tot advies. Onze projectmanagers zetten hun ervaring graag in bij het initiëren, coördineren en succesvol afronden van verduurzamingsprojecten. Vanuit elk van de voorgenoemde producten maken we graag de vertaalslag om de opgedane kennis en inzichten constructief in te zetten om verbetering te realiseren. Of u nou eigenaar bent van een kantoorgebouw, winkelcentrum, industrieel object of zorginstelling: wij staan klaar om u te ondersteunen tijdens de duurzaamheidstransitie.

Contact.

Bent u geïnteresseerd in het verduurzamen van uw vastgoed en wilt u meer weten over hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen? Ons team van deskundigen staat klaar om samen met u te kijken naar de beste duurzame mogelijkheden voor uw vastgoed. Wij geloven in een persoonlijke aanpak waarin we een plan maken op uw situatie en specifieke wensen. Laten we samen werken aan een duurzamere toekomst en neem vandaag nog contact met ons op!

Matthias de Leeuw
Lead Sustainability
M: +31 (0)6 27 42 23 36

Raquel Kemper
Adviseur Duurzaamheid & Circulariteit
M: +31 (0)6 11 06 36 18

DGBC Partner

Sinds 2022 zijn wij officieel partners van DGBC.

Certificaten.