April 29, 2024

De impact van de omgevingswet op het advies landschap

Op 27 maart 2024 mochten wij een kennissessie over ‘Besluit Bouwwerken Leefomgeving en Brandveiligheid’ bijwonen, vanwege de langverwachte Omgevingswet die officieel in werking is getreden in Nederland sinds 1 januari 2024.  We kunnen onze klanten met alle nieuw opgedane kennis voorzien van actuele en nauwkeurige informatie. Maar even kort, wat is het omgevingsrecht eigenlijk, wat is de omgevingswet en wat betekent het voor adviseurs in de bestaande vastgoedsector?  

Het omgevingsrecht vereenvoudigen

De Omgevingswet is een nieuwe wetgeving in Nederland die het doel heeft het omgevingsrecht te vereenvoudigen, te harmoniseren en te moderniseren. Het omgevingsrecht is een tak van het recht die zich bezighoudt met regelgeving rondom de inrichting van deze leefomgeving, inclusief aspecten als ruimtelijke ordening, milieu en bouw. Het reguleert de manier waarop mensen en bedrijven de omgeving kunnen gebruiken en ontwikkelen, met als doel een balans te vinden tussen economische ontwikkeling en behoud van de leefomgeving.  

De nieuwe Omgevingswet vereenvoudigd daarom 26 bestaande wetten op het gebied van ruimte, wonen, milieu, natuur en water door deze te integreren in één allesomvattende wet. De nieuwe wet wil een eenvoudiger en transparanter kader bieden voor het beheer van de fysieke leefomgeving, met meer ruimte voor maatwerk, participatie en duurzaamheid.  De Omgevingswet verandert hoe adviseurs van bestaande bouw werken, omdat het nieuwe regels en procedures introduceert voor het beheer van de fysieke omgeving. Dit betekent dat adviseurs zich moeten aanpassen aan deze verandering.  

De veranderingen

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet dienen gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk te voldoen aan de voorschriften van deze wet bij het opstellen van ruimtelijke plannen, vergunningverlening en handhaving. Niet alleen voor deze partijen is deze wet van belang, ook voor ons als vastgoed adviseur. De Omgevingswet heeft een aanzienlijke impact op adviseurs die zich bezighouden met bestaand vastgoed. Wij zien een aantal redenen waarom deze wet van cruciaal belang is voor de adviesbranche:  

  • Integratie van wet- en regelgeving: de Omgevingswet bundelt een breed scala aan wetten en regels met betrekking tot ruimtelijke ordening, milieu, bouw en andere aspecten van de leefomgeving. Met dit kader moeten adviseurs rekening houden.
  • Vereenvoudiging van procedures: de wet beoogt procedures te vereenvoudigen en te versnellen. Dit kan van invloed zijn op hoe adviseurs te werk gaan bij het verkrijgen van vergunningen, het uitvoeren van onderzoeken en het indienen van aanvragen met betrekking tot bestaand vastgoed.  
  • Flexibiliteit en maatwerk: de omgevingswet introduceert meer ruimte voor lokale afwegingen en maatwerk. Adviseurs moeten in staat zijn om deze flexibiliteit te begrijpen en toe te passen bij het adviseren van cliënten over bestaand vastgoed, rekening houdend met lokale omstandigheden en behoeften.  
  • Aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid: de wet legt meer nadruk op duurzaamheid, leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving. Adviseurs moeten deze aspecten integreren in hun adviezen over bestaand vastgoed, bijvoorbeeld door te adviseren over energie-efficiëntie, herontwikkeling van verouderde gebouwen en het verbeteren van de leefbaarheid in stedelijke gebieden.  
  • Betere afstemming tussen verschillende belangen: de Omgevingswet streeft naar een betere afstemming tussen verschillende belangen, zoals economische ontwikkeling, natuurbehoud en leefbaarheid. Adviseurs moeten in staat zijn om deze belangen af te wegen en te integreren in hun adviezen over bestaand vastgoed, om zo tot duurzame en evenwichtige oplossingen te komen.


Door onze deelname aan de kennissessie blijven we volledig up-to-date en goed geïnformeerd over de recente ontwikkelingen en veranderingen in het omgevingsrecht. Deze verse kennis stelt ons in staat om onze klanten te allen tijde te voorzien van nauwkeurige en actuele informatie. We willen hiermee niet alleen onze eigen expertise vergroten, maar ook ons vermogen versterken om onze klanten te begeleiden en te adviseren in een snel veranderend juridisch landschap.  

Heb je vragen over hoe deze wijzigingen jouw projecten of plannen kunnen beïnvloeden? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Neem contact op met Mattijs via +31 6 17 43 84 65 of m.boer@ausemsvastgoed.nl

Wil je hierop reageren?

Bent je het eens met dit artikel, of juist helemaal niet? Laat het weten, we gaan namelijk graag het gesprek aan.
Plaats uw reactie