JJI Lelystad

Continuïteit houden in een 24-uurs bedrijf.

Aan de zuidrand van Lelystad ligt JJI Lelystad, de justitiële jeugdinrichting van Pluryn. Al sinds 2004 helpen zij als particuliere JJI jongeren van 12 tot 27 succesvol terug te laten stromen in de maatschappij. Het streng beveiligde gebouw is met 144 bedden, dagbesteding en verschillende mogelijkheden tot opleiding, een 24-uurs bedrijf dat zelf ook om constante monitoring vraagt.

De uitdaging.

Al sinds de bouw in 2004 zijn wij verantwoordelijk voor het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) dat elk jaar de basis vormt voor zowel de werkzaamheden als het aanvragen van budgetten en investeringen.

Geen opdrachtgevers maar partners

Met Dienst Justitiële Inrichtingen als opdrachtgever moet JJI Lelystad al haar beheer, onderhoud en investeringen verantwoorden. Elk jaar wordt het MJOP hiervoor als leidraad en verantwoording gebruikt. Als vaste partner leveren wij sinds 2004 een MJOP met jaarbegroting dat steeds direct aansluit op hun behoeftes en het beschikbare budget. Dit stukje maatwerk geeft JJI Lelystad onderbouwde verantwoording, een praktische jaarbegroting en controle over het beheer.

7

MJOP's

400

regels in het MJOP

16

jaar volledig inzicht

16

jaar transparantie

Vanaf dag één.

Net voor de oplevering in 2004 was Dick Ausems vanuit zijn toenmalige werkgever verantwoordelijk voor het opstellen van het MJOP. Hierdoor kennen wij elke vierkante meter van het gebouw als onze broekzak. Samen met het onderhoudsbestek wat wij destijds opstelden, wist JJI Lelystad de juiste installateur aan te trekken, die sinds de oplevering nog steeds betrokken is. In deze nauwe samenwerking helpen wij met de controle van de geleverde werkzaamheden en een strak overzicht voor de komende jaren. Samen met de facility manager en de onderhoudspartij wordt zowel van achter het bureau als in het veld het MJOP steeds geactualiseerd.

Actueel én toekomstbestendig.

Ondanks een veranderde maatschappelijke blik op strafrecht en detentie blijft JJI Lelystad succesvol, zowel maatschappelijk als financieel. Hier blijft het MJOP zich effectief bewijzen voor verantwoording, vastlegging en inzicht op de langere termijn. Als vaste partner zijn wij trots dat wij sinds de oprichting bij mogen blijven dragen aan hun succes.